web templates free download

Dufek Hasicí Přístroje

Specialista na prodej, revize, servis hasicích přístrojů a hydrantů, služby požární ochrany a BOZP, plnění lahví CO2

Mobirise

HASICÍ PŘÍSTROJE

Provádíme revize hasicích přístrojů včetně oprav a servisu, prodáváme kompletní sortiment hasicích přístrojů. A to jak ke kolaudaci domů, tak i do aut a provozoven. Vystavení dokladu o kontrole samozřejmostí.

Mobirise

HYDRANTOVÉ SYSTÉMY

Provádíme kontroly hydrantových systémů vnitřních i venkovních včetně vystavení dokladu o kontrole. Prodej požárního vybavení, hadic a armatur.

Mobirise

PLNĚNÍ LAHVÍ CO2

Plnění lahví CO2 na počkání, zajistíme tlakové zkoušky vašich lahví CO2.

Mobirise

POŽÁRNÍ PREVENTIVNÍ ČINNOST

Provádíme kontroly objektů odborně způsobilou osobou, zpracování PO dokumentace, školení a odborná příprava zaměstnanců PO a BOZP, označení únikových cest, požární hlásiče.  

Pro více informací volejte na tel. +420 604 135 544 

(pondělí až pátek 8.00 - 9.00 a 13.00 - 16.00)

Mobirise
Lukáš Dufek 

Lomená 144
541 01 Trutnov


IČO: 685 04 381
DIČ: CZ7605013592
Živn.list č.j. 265/2
event.č.361005-105595
zapsaný u živ. úřadu Trutnov


Kontakty

+420 604 135 544
dufinolukas@seznam.cz